Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, az Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága, az Országos Onkológiai Intézet, a Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetsége és a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Onkológiai Munkacsoportja

MOLEKULÁRIS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS A KUTATÁS TERÜLETÉN II.

címmel, tudományos ülést rendezett a „határtalan tudomány” MTÜ rendezvénysorozat keretén belül.

A tudományos ülés fővédnöke Kásler Miklós, az MTA doktora, az emberi erőforrások minisztere és védnöke Freund Tamás, az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke voltak.

Szervezők: Borbély Katalin az MTA doktora, ODTB titkára és Oberfrank Ferenc a MOTESZ megválasztott elnöke, KOKI igazgatóhelyettese; levezető elnök Kosztolányi György az MTA rendes tagja, az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke voltak.

A tudományos ülés egy kétéves program részeként folytatása volt:

-       2016. június 22.-én rendezett “PET Képalkotás a XXI. században

-       2017. november 24.-én “PET Képalkotás a Sugárterápiában” és

-       2018. május 25.-én megtartásra került “Molekuláris Nukleáris Medicina Képalkotás a kutatás területén I.” című tudományos üléseknek, vagyis szerves része volt a molekuláris nukleáris medicina témában szervezett tudományos üléssorozatnak.

Meghívott előadók voltak:

Prof. Dr. Thomas Beyer, PhD, Bécs (Medical University of Vienna)

Prof. Dr. Carsten Kobe, PhD, Köln (Uniklinik, Köln)

Prof. Mark Lubberink, PhD, Uppsala (University, Uppsala)

Prof. Dr. Stefan G. Nekolla, PhD, München (Technical University of Munich).

A tudományos ülés célja volt, hogy a meghívott jeles külföldi előadók, - a nemzetközi PET alapú mérések, „első-vonalbeli tudományos élet” kiváló képviselői, - ismertessék saját szervezeteik struktúráját, mindennapi PET tevékenységüket és annak jelentőségét a tudományban.

A tudományos ülés nagyszámú, a tudományos élet, az egészségügy és az érdeklődő hallgatóság részvételével folyt le.

A konferencia várt eredménye lehet, hogy összehangolja a hazai lehetőségeket a vezető európai kutató központokkal, a struktúrától a sikeres munkán át a megfelelő eredményekig. Ezáltal, a Magyarországon megvalósult nemzeti „Országos PET hálózat”, szervezett struktúrában és együttműködésben, a nemzetközi együttműködés lehetőségeivel élve, fontos része lehet a magyar tudományos élet és az egészségipar fejlesztésének.

Nyitó beszédében Dr. Oberfrank Ferenc (MOTESZ, KOKI) hangsúlyozta a kutatás szerepét a gazdasági fejlődésben.

Felvezető előadásában és záró beszédében Prof. Dr. Borbély Katalin, DSc (Országos Onkológiai Intézet), rámutatott a hazánkban még a kutatás területén nem alkalmazott PET technika előnyeire.

A tudományos ülést követő közös vacsora lehetőséget biztosított a hazai tudomány és ipar és a meghívott nagyérdemű előadók között kialakuló szakmai barátságnak.

PROGRAM LETÖLTÉSE

 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉSEN KÉSZÜLT KÉPEK

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUMOK

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

 2019

BELÉPÉS