Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

nepfejjo

2019. november 29. ,MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (1083 Budapest, Szigony u. 43.)

 

Az idôsödô népesség, a társadalmi változások és a krónikus nem fertôzô betegségek elôretörése miatt jelentôsen növekszik az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásai iránti kereslet, és ez a tendencia az elkövetkezô évtizedekben is meghatározó lesz. A nem fertôzô betegségek okozta növekvô terhek, az új járványügyi kihívások, a klímaváltozás hatása gazdasági is, és nemcsak egészségügyi. Itt az idô arra, hogy megfelelô válaszokat adjunk a nem fertôzô betegségek okozta terhekre. Jelentôs és hosszú távú javulást a népesség egészségi állapotában csak a népegészségügyi és a lakóhelyhez közeli egészségügyi szolgáltatások, továbbá az ezekhez rendelt erôforrások átgondolt, integrált fejlesztésével, továbbá a lakosság hatékonyabb bevonásával lehet elérni. Fel kell készülni továbbá azokra a potenciális változásokra a környezetegészségügy és a járványügy terén, melyekre a jelenlegi szervezeti és módszertani kereteink között hatékony válaszokat már nem tudunk adni.

 

A REGISZTRÁCIÓ BETELT

 

 PROGRAM MEGTEKINTÉSE

 

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

AZ RGB H COL

berlinchemie

INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUMOK

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

 2020

 

BELÉPÉS