Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

 
Prof. Dr. Karádi István
Elnök

Dr. Oberfrank Ferenc
Leendő elnök

Prof. Dr. Tímár József
Volt elnök

Prof. Dr. Schaff Zsuzsanna

Alelnök

Prof. Dr. Ertl Tibor
Alelnök

Prof. Dr. Horváth Ildikó
Alelnök

Dr. Balogh Sándor  
Alelnök

Dr. Oberfrank Ferenc
Elnökségi tag, ügyvezető

Prof. Dr. Kiss István
Elnökségi tag, Orvostársasági Szemle felelős szerkesztője

Dr. Altorjay István

Elnökségi tag

Prof. Dr. Magyar Kálmán
Örökös tiszteletbeli elnökségi tag

Prof. Dr. Sótonyi Péter
Örökös tiszteletbeli elnökségi tag