Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Tisztelt Olvasónk!

A rovatban megjelenő cikkekkel, elemzésekkel az a célunk, hogy fórumot adjunk azoknak a kezdeményezéseknek, javaslatoknak, véleményeknek, amelyekkel javítható a lakosság egészségi állapota, a betegellátás színvonala, és az egészségügyben dolgozók megbecsültsége. Szeretnénk lehetőséget nyújtani az érdeklődőknek a párbeszédre az ágazatot érintő változtatások előtt. Várjuk olvasóink cikkeit, hozzászólásait is a nogradi.erzsebet@medicinaforum.hu  e-mail címre.

OTisztelt Tagjaink, Partnereink, Pácienseink!

Megragadva a kínálkozó lehetőséget Szövetségünk stratégiai szövetségre lépett Nógrádi Tóth Erzsébet egészségügyi újságíróval, a Medicina fórum alapító főszerkesztőjével, aki az elmúlt évtizedekben számtalan módon igazolta elkötelezettségét az egészség és az egészségügyi ellátás fejlesztése iránt. Cikkek, előadások, konferenciák, kiadványok, díjak fűződnek a nevéhez. Az ágazat minden szereplője elismeri szakértelmét és tisztelettel tekint rá. Írásai, konferenciái mindig kiemelkedő figyelmet kapnak, magas színvonalúak a témákat, az előadókat, a hallgatóságot, s a támogatókat tekintve, egyaránt.

50. Jubileumi évünkben megfogalmaztuk azokat az üzeneteinket, amelyekkel Szövetségünk azokhoz fordul, akiknek a megértésére, együttműködésére és támogatására leginkább számít:

Orvosainknak és tagtársaságainknak üzenjük, hogy fél évszázad megbecsülendő, ritka, közös érték! Fontos az interdiszciplináris párbeszéd és együttműködés a tudományosan megalapozott, etikus és hatékony orvoslás átültetésére a mindennapi gyakorlatba, minden rászoruló javára. Mindenki fontos, mindenkit várunk, aki értékeinket, céljainkat, szabályainkat tiszteli és van a kollégái és a társadalom számára mondanivalója!

Valamennyi ágazati partnerünknek megvan a maga feladata, de legtöbb célunk közös: a lakosság egészségi állapotának-, az ellátás színvonalának-, s az egészségügyi hivatások megbecsülésének emelése. Mindebben, s a társadalom bizalmának biztosításában együtt többre juthatunk, mint külön-külön.

A kormányzat és a szakmapolitikusok számíthatnak ránk, hogy társadalmi önszerveződésként (nem érdekvédőkként) objektív véleményekkel, javaslatokkal, szakmai műhelyek, fórumok és konferenciák szervezésével segítsük a közös problémák feltárását, megoldását és a nemzeti prioritások követését.

A társadalom, az egészséges és a beteg emberek részéről érzékeljük az orvoslás fejlődése és a társadalmi folyamatok kapcsán ébredő várakozásokat és aggodalmakat. Küldetésünk mindenkihez szól, hogy támogassuk az egészség megőrzésében, a betegséggel való megküzdésben és a szenvedés enyhítésében. Nem a saját érdekünk, hanem a pácienseink és az ország java az elsődleges számunkra.
Összefogásunk Nógrádi Tóth Erzsébet főszerkesztő Asszonnyal, a Medicina Projekt és a Medicina Fórum kiválóan szolgálja majd jubileumi üzeneteink célba juttatását. Általuk teret kívánunk adni a kölcsönös megértést, együttműködést szolgáló párbeszédnek, az előrevivő vitáknak. Abban bízunk, hogy felpezsdíti majd a szakmai közéletet és erősíti a társadalom bizalmát az orvosok és az ágazat többi hivatása iránt.
Minden Kollégánk figyelmére és aktív részvételére számítva, tisztelettel,

Dr. Oberfrank Ferenc
a MOTESZ ügyvezető elnökségi tagja és jövendőbeli elnöke

mon1Munkatársunktól

Medicina Fórum

Jubileumi kongresszust tart Budapesten a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT.) A huszadik alkalommal megrendezett tanácskozáson résztvevők magas száma – közel négyszázan jelentkeztek a programokra – is jelzi, hogy a szolgáltatást nyújtók korszerű ismereteket kívánnak szerezni, e nélkül a legmodernebb eszközparkkal sem képesek a betegek magas szintű ellátására. A diagnosztikai és a terápiás lehetőségek tárháza ugyanis folyamatosan bővül, aminek közreadására ez a tanácskozás jó lehetőséget kínál.

A kongresszus szünetében Szilvási István professzor, az orvos szakmai kollégium nukleáris medicina tagozatának elnöke elmondta, hogy a piaci elemzők arra számítanak, hogy az idén a világon közel 66 millió nukleáris medicina vizsgálatot és kezelést végeznek majd. Egy globális piaci elemzés szerint 2017-ben a világ országaiban mintegy 66,2 millió nukleáris medicina eljárás lefolytatását (vizsgálatok és kezelések összességét) várják a szakértők. Ebbe bele kell érteni a SPECT/CT és PET/CT, ill. a PET/MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat, a radionuklid terápiát, kiegészítve a testbe időlegesen vagy véglegesen beültetett zárt sugárforrásokkal végzett, ún. „brachyterápiás” kezeléseket. Az eljárásoknak valamivel több, mint 2/3-át gamma-sugárzó radionuklidokkal végzik (SPECT/CT), a pozitron-emitterekkel végrehajtott vizsgálatok száma pedig éppen meghaladja a 20 százalékot. Így a képalkotó diagnosztika összességében az eljárások 89 százalékát teszi ki. Az eljárások fennmaradó 11 százaléka kezelést jelent, ebből 7 % a nyílt izotópkészítményekkel (radiogyógyszerekkel) végzett terápia, 4 százaléka pedig brachyterápia. Nálunk 120-130 ezerre tehető évente a vizsgálatok száma, míg Csehországban 200-220 ezer, több, és jobb az eszközparkjuk valamint a finanszírozásuk is.

Megtudtuk azt is, hogy hazánkban 33 olyan munkahely van, ahol nukleáris medicinát folytatnak, ám nyolc helyen csupán másod- és mellékállásban végzik a vizsgálatokat az orvosok. Budapesten 27 főállású szakorvos dolgozik, közülük 23-an vállalnak mellékállást. Hiányzik a középgeneráció, s még ennél is rosszabb a helyzet a szakdolgozókat illetően. Utalt arra is, hogy egyre több fiatal jelentkezik erre az orvosi szakmára, akiket meg is kellene tartani, hiszen a jó szakemberek könnyen találnak munkát maguknak külföldön.

Szilvási István professzor

A nukleáris medicina és a molekuláris diagnosztika nagy kihívása, hogy minél jobban megértesse a fiziológiai, patofiziológiai folyamatokat, amely alapján a szakemberek legpontosabban ki tudják választani az adott beteg adott terápiáját és érzékenyen tudják követni az arra adott választ. A nukleáris medicina alapja, hogy radioaktív izotóppal jelölt nyomjelző molekulák szervezetbe juttatásával lehet követni a fiziológiai folyamatokat az emittált sugárzás detektálásával.

Hosszú volt az út a mai nukleáris medicina kialakulásáig, még akkor is, ha a radioaktív sugárzás felfedezésétől (Henri Becquerel, 1896) és a radioaktivitás fogalmának tisztázásától kezdve (Marie és Pierre Curie, 1898) a nyomjelzés módszerének felismeréséig, és az első „in vivo” kísérletekig (Hevesy György) terjedő időszakra nem is fókuszálunk.

A 2012 – 2017 közötti időszakban a radiofarmakon piac értékben mért évenkénti fejlődése a szakértők szerint eléri a 7,8 százalékot. Ezzel mintegy 5,5 milliárd USA dollár értékű lesz ez a piac. Napjainkban a radiofarmakonok nagyobb részét diagnosztikai célra használják fel. Fejlődik azonban a terápiás célú felhasználás is. Sőt egyes szakértők szerint az várható, hogy néhány éven belül a terápiás célú felhasználást szolgáló radiofarmakonok piaca megelőzi a diagnosztikai célra gyártott radiofarmakonok piacát. Mindezt úgy, hogy közben jelentősen fejlődik a diagnosztikai célú alkalmazás is. A gazdasági fejlettséggel jelenleg arányos a radiofarmakonok. A teljes piac mintegy 50 százalékát az Észak-Amerikai felhasználás teszi ki. Európa megközelíti a 30 százalékot.

A radiogyógyszer beadása általában egyetlen intravénás, vagy esetleg lokális injekcióban történik, így a betegnek egyéb kellemetlenséget nem okoz. A radiogyógyszerben lévő hatóanyag (ok) mennyisége elenyésző, ezért ezen eljárásoknak nincs toxikus mellékhatása. Az allergiás jelenségek is rendkívül ritkák. Egyetlen hátrányuk, hogy különböző mértékű, de egészében csekély, kockázati szempontból mindenképpen tolerálható sugárterheléssel járnak.

A molekuláris biológiai kutatások eredményei a nukleáris medicinában is új lehetőségeket nyújtanak. A fejlődés kezdeti szakaszában a radiogyógyszerek „szervspecifikussága” volt a leképezés alapja. Később nemcsak a szerveket, hanem a szervezetben lévő különféle kóros szöveteket lehetett láthatóvá tenni. A korszerű radiogyógyszerek viszont képesek megjeleníteni az olyan molekuláris elváltozásokat is, amelyek már akkor előre jeleznek kóros folyamatokat, amikor a tünetek még nem jelentek meg egyértelműen. Ezt nevezzük molekuláris képalkotásnak.
Magyarországon jelenleg 29 nukleáris medicina laboratórium működik. Számuk sajnos folyamatosan csökken. Magas szintű onkológiai és kardiológiai ellátást nem lehet nukleáris laboratóriumi háttér nélkül nyújtani.

A kongresszus megnyitóján adták át először az idén alapított „Arany IZOTÓP Média díjat”. Ezt az elismerést az kaphatja, aki a két kongresszus közötti időszakban jelentős mértékben hozzájárul az egészségügy, ezen belül a nukleáris medicina népszerűsítéséhez, az elért eredmények, a hazai és nemzetközi rendezvények ismertetéséhez, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek tevékenységének bemutatásához. Első alkalommal a díjat Nógrádi Tóth Erzsébet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Egészségügyi szakosztályának elnöke, a Medicina Fórum alapító főszerkesztője vehette át.

A jubileumi kongresszusra készült el Környei József: Radioaktív izotóppal jelzett gyógyszerek az élő szervezetben című könyve, a nyomdából kikerült első kötetet Fekete Tibor, a KF & T Pharma Média Kiadó Kft igazgatója a megnyitó ünnepségen adta át a szerzőnek Az igényes kiállítású könyv a lektorok szerint jól hasznosítható majd a képzések és továbbképzések során. A támogatók jóvoltából az egyetemi hallgatók igen kedvező áron juthatnak a könyvhöz.

A Társaság a MOTESZ felhívására csatlakozott a „ A május a vérnyomás hónapja” programhoz ezzel népszerűsítve a szűrővizsgálatok fontosságát.

Munkatársunktól

Medicina Fórum

 

semmelweis logo 256pxAz integrációs folyamat eredményeképpen 2017. augusztus 1-től a Pető András Főiskola a Semmelweis Egyetem azonos névvel történő önálló főiskolai karaként (a Konduktív Pedagógiai Központtal együtt – melynek részei az óvoda, az iskola és a Pedagógiai Intézet) működik tovább – áll a Medicina Fórumhoz eljuttatott közleményben. Az egyetem és a főiskola szenátusa az integrációval kapcsolatos előkészítésre felhatalmazást adott az intézetek rektorának és kancellárjának.

Semmelweis Egyetemnek és a Pető András Főiskolának hosszú távú tudományos és szakmai kapcsolata van több hazai és nemzetközi projekt kapcsán. Az intézmények tevékenységei nemcsak kiegészítik egymást, hanem szervezetileg együttműködve új, magasabb szintű oktatási-, nevelési-, kutatási-, fejlesztési feladatok ellátására nyílik lehetőség az ortopédia, az idegtudományok, a mozgásfejlesztés, a komplex (re) habilitáció és a gyermekgyógyászat terén csecsemőkortól egészen a felnőttkorig.

 petofoiskola

Munkatársunktól

Medicina Fórum

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kinőhető, ám az esetek 50-60 százalékában a tünetek egy része vagy egésze felnőttkorban is megmarad – tájékoztatta a Semmelweis Médiasarok munkatársát Dr. Bitter István professzortól. A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi tanára vezető tünetként a figyelemzavart, szétszórtságot, hiperaktivitást és az impulzivitást említi. A szakember hangsúlyozza, gyógyszeres kezeléssel és pszichoterápiával jelentős javulás érhető el.  

bitter istvn Az angol neve alapján ADHD-nak rövidített figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar három fő tünetcsoportot ölel fel: a figyelemzavart, a hiperaktivitást, valamint az impulzivitást. A részletek figyelmen kívül hagyása, a figyelem fenntartásának nehézsége, a feladatok megszervezésével és befejezésével kapcsolatos problémák, a tartós figyelmet igénylő feladatok elkerülése, a feledékenység, a különféle tárgyak elvesztése mind-mind a tünetek közé tartoznak – mondja Dr. Bitter István hozzátéve, hogy a babrálás, fészkelődés, a sok beszéd, mások félbeszakítása és a türelmetlenség is jellemző. Az egyetemi tanár hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ezek önmagukban nem jelentenek betegséget, hiszen a diagnózis során egyéb kritériumokat is figyelembe kell még venni. Fontos, hogy a tüneteknek 12 éves kor előtt kell jelentkezniük, és az élet legalább két színterén, például otthon és az iskolában is elő kell fordulniuk. Összességében elmondható, hogy az életminőség és a teljesítmény is romlik. Tanulási vagy beilleszkedési gondok esetén tehát érdemes az ADHD-ra is gondolni – hívja fel a figyelmet Dr. Bitter István.
Fotó: Kovács Attila- Semmelweis Egyetem

Az ADHD gyermekkorban gyakoribb a fiúknál, mint a lányoknál; a fiúk inkább impulzívak, míg a lányokra a figyelemhiány a jellemzőbb – mondja az egyetemi tanár kiemelve, hogy negyven éves kor körül van egy kiegyenlítődés, a nőknél és a férfiaknál körülbelül ugyanolyan gyakorisággal fordul elő az ADHD. A feledékenység, a koncentrációs problémák és a feladatszervezéssel kapcsolatos nehézségek mind-mind összefüggésbe hozhatóak az ADHD-val. Azért is érdemes erre odafigyelni, mert a sorozatos munkahelyi hibázás akár az állásunkba is kerülhet, és gyakran ez a kórkép áll a képzettség és az intellektus alapján elvárhatónál gyengébb teljesítmény mögött.

 A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jó prognózisú, hiszen az életkor előre haladtával csökkenhetnek, sőt, akár meg is szűnhetnek a tünetek. Oki kezelés nincs, de gyógyszerrel és viselkedésterápiával hatékonyan lehet befolyásolni a tüneteket. A korai diagnózis és a megfelelő kezelés jelentősen javítja a betegség kimenetelét. Azért is fontos, hogy minél előbb szakemberhez forduljon a páciens, mert a kezeletlen ADHD-sok körében gyakoribb az agresszív viselkedés, az alkohol- vagy drogfogyasztás, a közlekedési kihágás, baleset, gyakori, hogy iskolai, munkahelyi teljesítményük elmarad az intelligenciájuk alapján elvárható szinttől.

Munkatársunktól

Medicina Fórum

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A VERSENYKÉPES GAZDASÁGÉRT

A HIPA egyablakos projektmenedzsment szolgáltatást biztosít az amerikai székhelyű MSD munkahely-teremtési és képzési, valamint kutatás-fejlesztési programjaihoz a gazdasági növekedés érdekében. 

Ésik Róbert és Thomas Straumits 

A stratégiai együttműködés további erősítése érdekében egyetértési nyilatkozatot írt alá a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az MSD Pharma Hungary Kft. (MSD) – tájékoztatták a sajtó munkatársait. A partnerség értelmében az MSD törekedni fog arra, hogy aktív szerepvállalásával továbbra is hozzájáruljon a magyar gazdaság tartós növekedéséhez.

„Új befektetők megnyerése, a meglévők újabb fejlesztésekre ösztönzése, a hazai kis és közepes vállalkozások bekapcsolása a nagyobb cégekkel való munkába, valamint a pénzügyi befektetők kiszolgálása a HIPA célja” – mondta Ésik Róbert, az ügynökség vezetője az együttműködésről szóló megállapodást megelőző sajtótájékoztatón. Megtudtuk, hogy tavaly 71 befektetőnek köszönhetően 17500 új munkahelyet teremtettek az országban és 3,2 milliárd euró étékű működő tőke áramlott hazánkba. Az új kutatás-fejlesztési projektekhez akár 25 százalékos támogatást is nyújthat az állam. Ésik utalt a több mint száz éves múltra tekintő gyógyszeriparra, amely hagyományosan innováció vezérelt ágazat, a feldolgozóipari k+f közel 40 százalékát adja. Emellett az export tekintetében is jelentősen hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Magyarország ideális hely e szempontból, hiszen világhírű a szakembergárda, kitűnőek a kutató intézetei és egyetemei. Ezért is fogadták szívesen az MSD kezdeményezését.

Az amerikai Merck Csoporthoz tartozó MSD Pharma Hungary 25 éve működik Magyarországon, hazánk egyik jelentős innovatív gyógyszeripari vállalata a kutatás-fejlesztés területén.  Thomas Straumits, a cég ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy a következő időszakban a vállalat 9 milliárd forintot költ kutatásra Magyarországon. „Jelenleg 200 vizsgálóhelyen, 500 egészségügyi dolgozó közreműködésével (szakorvosok, szakápolók) 50 különböző, MSD által finanszírozott klinikai vizsgálat folyik az országban, a vizsgálatokban 2016-ban több mint 800 beteg vett részt”- mondta. Utalt rá, hogy a klinikai vizsgálatok során a legmodernebb készítményekhez való hozzáféréssel betegek százai kapnak esélyt a gyógyulásra. A klinikai vizsgálatok azért is jelentősek, mert a vizsgálatokért nyújtott összeggel a cég jelentős mértékben hozzájárul a magyarországi orvosok és egészségügyi dolgozók megtartásához.

„Várakozásokkal tekintünk a következő 25 évre, továbbra is küldetésünknek tekintjük, hogy úttörő megoldásokat hozzunk a legnagyobb kihívást jelentő egészségügyi problémákra Magyarországon” – jelentette ki Thomas Straumits. Az egyetértési nyilatkozattal az amerikai gyógyszervállalat képzési, kutatás-fejlesztési, bővítési tervei és programjai a HIPA segítségével új lendületet vehetnek.