Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Év molekuláris patológiai laboratóriuma 2013"  pályázat. 

A Pályázat kiírója: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége  

A pályázat célja: A jelenleg Magyarországon működő patológiai laboratóriumok együttműködésének elősegítése közös, korszerű és hiteles minőségbiztosítás kialakítása érdekében 

Jelentkezési határidő: 2013. június 30. 

Eredmény hirdetés: 2013. novembere 

Az auditok elvégzésének időpontja: 2013. július 1. – október 30.

Az „Év molekuláris patológiai laboratóriuma 2013" pályázatban részt vevő laboratóriumok az adott laboratórium eredményeit felhasználó szakemberek közvetlen megkérdezése, illetve a nemzetközi szabványok szerinti audit alapján az alábbi szempontok hangsúlyos figyelembe vételével kerülnek értékelésre:

- A laboratórium ügyfélközpontú szemléletének bizonyítékai, a diagnosztika terápia-támogató jellege;
- A laboratóriumban folyó munka szakmai színvonala, az alkalmazott technikák;
- A laboratórium dokumentációs rendszerének fejlettsége;
- A laboratóriumi adatkezelés visszakereshetősége;
- A laboratóriumi minták nyomonkövetésének teljessége;
- A műszerek, illetve minta-előkészítési és mérési módszerek visszavezethetősége a nemzetközi etalonokra, egyenértékűségük és összehasonlíthatóságuk;
- A laboratórium munkatársainak tudatossága és a kompetenciák továbbfejlesztésére való képessége;
- Az eredmények és leletek kiadásának minősége, egyértelműsége;
- A laboratóriumban kialakított önellenőrzési rendszer hatékonysága;
- Külső ellenőrzések, kőrelemzésekben szerzett megfelelőségek, egyéb részvételek
- A bekövetkezett panaszok, belső hibák feltárásának tudatossága;
- A laboratórium fejlődésének értékelése, a célok, értékek, eredmények fenntartható menedzselésének módja.

A pályázatban részt vevő laboratóriumok vezetése és munkatársai az audit során találkozhatnak az objektív „harmadik fél általi" értékelés nemzetközileg elfogadott módszereivel. A laboratóriumok a megfelelőség meghatározásán túl a további minőségfejlesztésben alapvetően fontos „fejlesztési tervet" („GAP-elemzést") kapnak.

A pályáztokat értékelő zsűri tagjait a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége kéri fel és delegálja.

Valamennyi, az értékelés során legalább „megfelelő" minősítést szerzett laboratórium a MOTESZ és a WIL-ZONE Tanácsadó Iroda tanúsító oklevelét kapja.

Minden a versenyen induló laboratórium a jelentkezést követően bővebb felvilágosítást kap a fenti szempontokról és az értékelés módszertanáról.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges a kitöltött jelentkezési lap csatolásával: office@motesz.hu