Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

BEMUTATKOZÁS

A  magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) nevében köszöntjük Önt. Figyelme megtisztelő számunkra, ugyanakkor bízunk abban is, hogy e rövid tájékoztatóban sikerül érdeklődését felkeltenünk, és ez előbb-utóbb elvezet egy személyes kontaktus kialakításához, ill. annak megerősítéséhez.

Addig is álljon itt néhány olyan adat, tény, amely alapján megismerheti szervezetünket.

A MOTESZ 1966-ban alakult meg, 36 társaság részvételével. Az Alapszabályban lefektetett célok a  közel négy évtized alatt annyiban változtak, hogy a változó igények által megszabott újabbakkal egészítettük ki azokat. Ennek megfelelően a Szövetség célja, hogy

a. támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását,  a  legmagasabb   minőség   elérését az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és  az Európai Unió polgárai  Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.

b. segítse   az EU-n belüli szabad orvos-munkaerő, valamint betegáramlást,  a gyógyszerek és orvosi eszközök szabad forgalmának  területén szükséges koordináció  megvalósítását és folyamatos biztosítását.

c. elősegítse a széleskörű nemzetközi összefogás kialakítását  azért, hogy az egészségügyi ellátórendszerek  Európa-szerte megfigyelhető problémái  közös fellépéssel  könnyebben legyenek megoldhatók

d. a Szövetséget alkotó autonóm  tagegyesületek közös szakmai érdekeit  előmozdítsa, összefogja és képviselje hazai és nemzetközi  szervezetekben,

e. segítse a magyar egészségügyet, a magyar orvostársadalmat érintő jogalkotó munkát,

f. szorgalmazza és támogassa a tudományos és szakmai műveltség  fejlesztését, eredményei  magas szintű gyakorlati alkalmazását,

g. összehangolja  szövetségi szinten a tagegyesületek/társaságok tevékenységét,  együttműködését, elősegítse a közös problémák  kezelését, megoldását,  biztosítsa az információáramlás, párbeszéd és eszmecsere  folyamatos gyakorlását.

Ezen cél- és feladat-meghatározás összhangban  van a magyar egészségügy és a magyar orvostudomány területén létrehozott szerveződések elképzeléseivel, s ennek legszembetűnőbb bizonyítéka a MOTESZ állandóan bővülő tagsága. Jelenleg 128  tagegyesületünk van, amelyen keresztül közel 30.000 magyar orvos kapcsolódik a Szövetséghez, ami azt jelenti hogy közel 30.000  magyar orvos, kutató és tudós véleményét, érdekeit tudjuk úgy artikulálni, hogy az a lehető legnagyobb hatékonysággal jusson érvényre itthon és külföldön egyaránt.

A MOTESZ aktivitása több szinten és számos szervezettel (kormányzati szervek, köztestületek, egyetemek)  folytatott együttműködés  keretei között valósul meg. (Együttműködési megállapodásunk van hatályban az Egészségügyi Minisztériummal, a Magyar Tudományos Akadémiával, a négy orvosegyetemmel, az Egészségügyi Tudományos Tanáccsal.)

A szövetségi munka szintjei:

  1. Szövetségi Tanács (a tagegyesületek elnökeiből álló legfelső testület, negyedévente  ülésezik)
  2. Elnökség (9 tagú) két havonta tart ülést
  3. A valóban operatív munka az alelnökök és elnökségi tagok által vezetettszakbizottságokban, valamint adott feladatokra létrehozott ad hoc bizottságokban folyik. Több éves tapasztalat bizonyítja, hogy ez a forma alkalmas a különféle együttműködési kapcsolatokból fakadó feladatok hatékony, eredményes teljesítésére.

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021